HVAD KOSTER DET AT ANSÆTTE DEN FØRSTE MEDARBEJDER?

Udover lønnen – som man som virksomhed delvis selv kan styre – er der en række udgifter, som enten er lovbestemte, eller som man under alle omstændigheder er nødt til at budgettere med, når man ansætter sin første medarbejder. Det gælder i øvrigt også ved ”ansættelse” af sig selv i egen virksomhed.

Det er et bredt spørgsmål, for der kan jo være mange udgifter forbundet med ansættelsen af den første medarbejder. Alene det, at etablere en arbejdsplads med telefon, pc osv, og bare det at skulle indrette lokaler, så et "fremmede" menneske kan være på stedet er ofte en bekostelig affære.

Vi går god ud fra, at du i første omgang tænker mest på de lovbestemte omkostninger, der knytter sig direkte til lønnen, som f.eks. feriepenge og atp. Derudover er der også en række udgifter, til f.eks. sygeforsikringer, som man som virksomhedsejer alvorligt bør overveje.

Nedenstående gennemgang er vejledende – Hvorved satserne år efter år ændrer sig, nye afgifter bliver pålagt og gamle forsvinder. Så selv om du følger nedenstående gennemgang nøje kan vi (desværre) ikke garantere, at beløbet bliver fuldstændigt identisk med det, du faktisk vil blive afkrævet!

Særlige former for ansættelse er ikke dækket af nedenstående. Det gælder f.eks. ansatte i fleksjob, elever og andre med løntilskud.

Men for ”normale” ansatte i en ”almindelig virksomhed”, kan du regne med, at hvis du følger understående gennemgang, så får du et godt bud på de lovbestemte omkostninger ved at ansætte den første medarbejder.

Her på ansatte.dk kan du oprette juridisk korrekte ansættelseskontrakter, advarsler, opsigelser og dermed sikre alt omkring ansættelsesret for din nye medarbejder til priser hvor alle virksomheder kan være med.

 

DE VÆSENTLIGSTE UDGIFTER:

Løn

Lønnen skal aftales mellem dig og din medarbejder. I kan som udgangspunkt aftale lige hvad I har lyst til. Der findes ikke noget der hedder ”mindsteløn” her i Danmark, selv om mange tror det. Kun i særlige tilfælde er der en tvungen mindsteløn, f.eks. hvis din første ansatte er en elev, en medarbejder i fleksjob eller du har indgået en overenskomst med en faglig organisation.

Feriepenge

Når du starter med at betale løn til din første medarbejder skal du huske, at du på et tidspunkt også skal betale feriepenge. Enten i forbindelse med ferieafholdelse, eller når vedkommende fratræder sin stilling i virksomheden.

Timelønnede medarbejdere:
Feriepenge (12,5 % af lønnen). Feriepenge kan indbetales til FerieKonto. Det skal ske kvartalsvist og senest måneden efter udløbet af et kvartal. Ved fratræden skal tilgodehavende feriepenge indbetales senest den 10. i måneden efter, at medarbejderen stoppede sin ansættelse.

Funktionærer/Månedslønnede:
Medarbejderen kan have ferie med løn. Ud over lønnen i ferien har medarbejderen også krav på mindst 1 % af årslønnen i såkaldt ferietillæg. Det udbetales normalt med maj månedsløn. Men du skal under alle omstændigheder budgettere med udgiften, da den optjente godtgørelse skal indbetales til FerieKonto hvis/når medarbejderen fratræder, senest den 10. i måneden efter medarbejderen stopper, så der skal være penge i virksomheden til at dække udgiften.

 Lovpligtige ordninger

Dernæst kommer en række bidrag til forskellige ordninger (priserne er fra 2019):

 ATP-bidrag (max. 284 kr. pr måned, for en månedslønnet med mindst 117 timer; satsen reguleres efter den ansattes timetal)

ATP’s hjemmeside finder du satser for månedslønnede, 14 dages lønnede, ugelønnede og løsarbejdere. Foruden de forskellige aflønningsformer skal man også forholde sig til at ATP-bidraget ændrer sig afhængig af hvor mange timer en medarbejder har. 

Da ATP afhænger af aflønningsformen og timeantal, vil det være forskelligt hvad som skal betales i ATP for hver enkelt medarbejder. Samtidig er den første medarbejder gratis, men ofte vil der være tale om at ”første” medarbejder i virksomheden er ejeren selv.

Finansieringsbidrag (dækker blandt andet udgifter til Lønmodtagernes Garantifond), 146,25 kr. i kvartalet pr fuldtidsmedarbejder

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB), 716,50 kr. i kvartalet pr fuldtidsmedarbejder

 Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomsforsikring (AES). Prisen varierer fra branche til branche. Dyrest er politi, brandvæsen, forsvar, mens den billigste private branche er banksektoren - Find jeres AES sats her

 Barsel.dk (Yder tilskud ved visse medarbejderes fravær pga. barsel og graviditet). 187,50 kr. pr kvartal pr. fuldtidsmedarbejder

Ovenstående udgifter betales via ATP, så man skal huske at tilmelde sig som arbejdsgiver hos både SKAT og ATP. Satserne for de forskellige ydelser varierer fra år til.

Lovpligtig forsikring:

Arbejdsskadeforsikringen dækker ved medarbejderes tilskadekomst under arbejdets udførelse. Du skal tegne forsikringen i et privat forsikringsselskab. Prisen varierer fra selskab til selskab og er afhængig af hvilken branche virksomheden agerer indenfor.

 ANDRE VIGTIGE PUNKTER:

Ansættelseskontrakt:

Medarbejderen skal have en ansættelseskontrakt, senest en måned efter sin første arbejdsdag. Sker det ikke kan medarbejderen via sin fagforening kræve godtgørelse fra virksomheden, hvilket vil være en økonomisk omkostning, der nemt kunne være sparet ved online oprettelse på ansatte.dk

APV

Du skal huske at udarbejde en APV (arbejdspladsvurdering) mindst hvert tredje år eller hvis der sker store ændringer på arbejdspladsen. Opret en virksomhedsprofil på vores HR-platform og få direkte adgang til det APV-skema som I skal bruge. Vores APV-skemaer er målrettet forskellige brancher og virksomheder.

Forsikringer, der er gode at have:

Erhvervsansvarsforsikring: (tegnes også via private forsikringsselskaber), dækker medarbejderens og ejerens eventuelle skadevoldende (erstatningsansvarlige) handlinger i arbejdstiden.

 Sygedagpengeforsikring: Tegnes via Udbetaling Danmark og giver ret til refusion af sygedagpenge fra medarbejderens 2. sygedag - i modsætning til de normale 30 dage, som man ellers skal vente. Ordningen (for A/S, ApS eller IvS) koster 0,74 % af lønsummen i 2019. Læs mere om ordningen på Virk.dk

Du kan både forsikre dig som selvstændig og som privat arbejdsgiver. Husk at budgettere med udgifter i forbindelse med sygefravær, hvis du bliver nødt til at benytte vikar ved længere sygeperioder – En vikar fra vores samarbejdspartner SEROP ApS koster fra 199,- pr. time kontakt SEROP ApS på 7023 3838.

Forhold ved fratræden

Når medarbejderen fratræder, skal arbejdsgiveren som regel betale hvad der svarer til understøttelsen på de tre første ledighedsdage – (de såkaldte G-dage). 2019 satsen, er prisen for 1 dag 871 kr., og 3 dage 2.613 kr. For at medarbejderen er berettiget til G-Dage skal denne være tilmeldt en A-kasse.

LET ADGANG TIL RÅD OG VEJLEDNING

På ansatte.dk kan du hele døgnet online oprette ansættelseskontrakter, advarsler, opsigelser, APV, MUS mv. - og skulle du have brug for sparring eller snak omkring virksomhedens ansættelsesforhold er vores kompetente personalejuridiske medarbejdere lige ved hånden via mail eller telefon.

Bliv medlem fra 263,-/mdr. og vær dækket af 10 års rådgiveransvar, samt en ansvarsforsikring på op til 2 millioner kroner.

 

 

 

Bliv medlem

Seneste artikler