Artikle Image

Arbejdsgiverens guide til godt arbejdsmiljø

Når man taler om arbejdsmiljø, taler man i virkeligheden om tre faktorer, der mange gange spiller sammen: det fysiske, det sociale og det psykiske arbejdsmiljø. Her er, hvad du som arbejdsgiver skal være opmærksom på, for at danne rammen om et sundt miljø på arbejdspladsen.

Hvis du kan konstatere, at en eller flere af dine ansatte mistrives, så er det vigtigt, at du finder ud af, om det skyldes arbejdsmiljøet. Vi danskere arbejder meget (nogle gange for meget). Det er derfor vigtigt, at de mange timer, vi bruger væk fra hjemmet, opleves positivt.

Som arbejdsgiver (leder) har du ikke kun et formelt ansvar for at dine ansatte trives – du har også et moralsk ansvar. I det følgende gennemgås arbejdsmiljøets tre elementer, og vi kommer med gode råd til, hvad du skal være opmærksom på.

 

Fysisk arbejdsmiljø
Det fysiske arbejdsmiljø er for mange det letteste at forholde sig til. Det er dejligt konkret og noget, som man kan lave meget detaljerede retningslinjer for. 

Vigtigst af alt, så har et godt fysisk arbejdsmiljø de rigtige forudsætninger for, at de ansatte kan udføre deres arbejde uden at komme til skade og uden at være ukomfortable. Det vil sige, at der ikke må være ubehagelige lyde, flakkende lyskilder, farlige elinstallationer, store temperaturudsving eller dårlig udluftning. Er der tale om kontorarbejde, skal de ansatte have justérbare kontorstole, bordlampe, ordentlige skærme og hæve-sænke-borde.

Er der tale om en byggeplads, så er der en række meget konkrete regler omkring maskinanvendelse mm., som du skal sikre dig, bliver overholdt. Der er også regler for, hvor meget en person må løfte, og hvilket eventuelt sikkerhedsudstyr, den enkelte medarbejder skal anvende.

 

Socialt arbejdsmiljø
Det kan være svært at adskille det sociale arbejdsmiljø fra det psykiske. En mulig måde at skelne på er ved at vurdere det sociale miljø ud fra dynamikker, der gerne skulle være til stede på en arbejdsplads – og vurdere det psykiske miljø ud fra dynamikker, der ikke bør være til stede.

Mennesker er sociale og har behov for at føle, at de hører til i fællesskaber. Derfor er det meget vigtigt, at du som arbejdsgiver gør alt, hvad du kan, for at gøre arbejdspladsen til et godt fællesskab (altså et godt sted at være).

  • Bliver der afholdt sociale arrangementer for de ansatte? 
  • Går de ansatte til frokost sammen og får sig en god snak - heraf også ikke arbejdsrelaterede emner?
  • Spørger de ind til hinanden og interesserer sig for, hvad der sker i deres privatliv? 
  • Mødes de omkring kaffeautomaten og griner af sjove memes eller YouTube-videoer?

Dette er alt sammen meget konkrete ting. Hvad der er lige så vigtigt, er følelsen af samhørighed – at de ansatte føler, at de alle er på samme hold. Arrangementer med f.eks. teambuilding kan være rigtigt godt i den forbindelse.

Desuden bør du som leder huske at omfavne hele virksomheden (i metaforisk forstand), når der bliver holdt møder, og når du sender gruppemails ud. Det er vigtigt, at én afdeling ikke konsekvent bliver fremhævet frem for en anden, men at alle – på tværs af arbejdsopgaver – bliver anerkendt. Når det er sagt, så sker der naturligvis ikke noget ved at anerkende det, når nogen har udvist team-ånd i særlig grad.

Med andre ord er forestillingen om at tilhøre et team helt essentielt for et godt socialt arbejdsmiljø. En anden ting, der er meget vigtigt, er at der er plads til humor. Alting ser bare lidt lysere ud, hvis der er plads til at grine.

 

Psykisk arbejdsmiljø
Det psykiske arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser er det, der tvinger flest mennesker ud i en sygemelding. Stress, mobning og chikane er desværre til stede i alt for mange statistikker.

Stress har vi skrevet en længere artikel om, som kan læses under artikler på Ansatte.dk, så den springer vi over i denne gennemgang (vi anbefaler naturligvis, at du læser artiklen). 

Vi vil dog fremhæve, at du som leder, ikke skal stille for høje krav til dine ansatte – selvom du kører dig selv hårdt, betyder det ikke, du har den moralske ret til at bede dine medarbejdere gøre det samme.

En ting, der i særlig grad tegner det psykiske arbejdsmiljø, er måden tingene bliver sagt på. Den generelle omgangstone skal være ordentlig, og uenigheder bør løses på diplomatisk vis. Vredesudbrud og beskyldninger hører ikke hjemme på en arbejdsplads. Der skal være tillid og respekt mellem medarbejderne – og som leder går du naturligvis forrest og levendegøre disse egenskaber.

Det er også essentielt, at der ikke er nogen, der bliver holdt ude af fællesskabet. Alle skal føle, at de bliver hørt og forstået: Der skal være plads til forskelligheder på arbejdspladsen.

Selv en lille ting, som at alle husker at sige godmorgen til sine kollegaer er en utrolig vigtig ting. Det er ikke blot en formalitet, men en anerkendelse af kollegaernes tilstedeværelse. Oplever du, at en af dine ansatte føler sig udelukket fra fællesskabet, kan der muligvis være tale om mobning – så har du mistanke herom, bør du sæt en undersøgelse i gang med det samme.

En anden vigtig ting for et godt psykisk miljø er, at der ikke er elementer af sexchikane. Desværre er denne type af chikane alt for udbredt – og den begrænser sig ikke til fysiske tilnærmelser, men handler også om, hvad der bliver sagt. Ofte sker det, når nogen gør sig sjove på andres bekostning. Andre synes, det er sjovt at formulere sig i eufemisme-tunge vendinger (altså ting, som godt kan misforstås). Det skal man være meget påpasselig med. 

Hvis du som leder oplever, at en vittig bemærkning fra en kollega bliver modtaget af en anden kollega med en nervøs latter, så kan det være nødvendigt at minde om, at tonen skal holdes professionel. Og har du mistanke om, at der foregår decideret chikane på arbejdspladsen, så skal du igangsætte en undersøgelse med det samme. 

Det der gør sexchikane så modbydeligt, er at offerets grænser bliver overskredet. Men ikke al grænseoverskridende adfærd har seksuelle undertoner. F.eks., så er det at tvinge nogen til at tage en arbejdsopgave på sig, som de siger, at de ikke kan løfte alene, også at overskride en grænse. Som leder skal du være meget lydhør overfor, hvad dine medarbejdere siger, de kan og ikke kan. Og du skal sørge for, at de respekterer hinandens grænser.

Slutteligt vil vi også fremhæve, at alle ansatte skal have plads til at være hele mennesker og hvad mener vi så med det? 

At der er andet i livet end arbejde - Familie, venner og fritidsaktiviteter skal alt sammen passe ind i programmet. Og i weekenderne har dine ansatte brug for at holde fri – det skal f.eks. være okay at lade arbejdsmobil og computer blive på kontoret. Vi gør meget ud af at holde fri når arbejdsdagen slutter, når vores medarbejdere kan lade op til næste dag. 

 

Hvad kan du gøre for at skabe et bedre arbejdsmiljø?
Det bedste du kan gøre, er at tage dine ansatte med på råd. Hold gerne et månedligt møde, hvor alle kan dele deres tanker og idéer til forbedringer. Nogle gange kan det være nødvendigt at hyre en uvildig konsulent ind for at vurdere arbejdsmiljøet og komme med handlingsforslag.

 

Få ubegrænset korrekt rådgivning

Står du i en lignende situation, så kontakt os på 7171 2200 eller via mail support@ansatte.dk
Medlemskab starter fra 263,-/mdr. Timepris 1.500,-

 

 

Bliv medlem

Seneste artikler