Artikle Image

CORONAVIRUS – KORTE RÅD

Må dine ansatte blive hjemme, må du sende dine ansatte hjem - Hvordan er du stillet som arbejdsgiver iht. gældende regler for ansættelse i regeringens nye corona-tiltag?

Kontakt os på 7171 2200 eller via mail support@ansatte.dk - Få svar på alle dine spørgsmål, så du ikke usagligt stilles økonomisk til ansvar - Medlemskab starter fra 263,-/mdr. Timepris 1.200,-

Har dine ansatte krav på løn, hvis de sættes i karantæne efter at have rejst i et risikoområde?

Hvis myndighederne eller læge vurderer, at ansatte skal i karantæne grundet mistanke om Coronavirus, og den ansatte ikke er konstateret smittet, er det ikke klart om fraværet er lovligt, og man dermed har ret til løn.

Hvis det er muligt, bør man aftale mulighed for at arbejde hjemme i karantæneperioden, afspadsere eller holde ekstra ferie så den ansatte enten kan opfylde sin arbejdsforpligtelse, eller som minimum kan aftale ret til fravær.


Er det dig som arbejdsgiver der beder personale blive hjemme, uden dette er pålagt af sundhedsmyndighederne, f.eks. for at forhindre mulig smitte på arbejdspladsen, så vil du være forpligtet til at betale løn i karantæneperioden.
Hvis personale skal være/er i karantæne, grundet smittet med Coronavirus, skal I betale løn under sygdom.

Har dine ansatte krav på løn, hvis de opholder sig i udlandet og sættes i karantæne?
Hvis de er på ferie i udlandet, har de som udgangspunkt pligt til at møde op på arbejde, når ferien er slut.
Kan de ikke komme hjem i tide, fordi de bliver sat i karantæne af en læge eller myndighederne på feriedestinationen grundet mistanke om Coronavirus, har dine ansatte ret til at være fraværende, men i princippet ikke ret til at modtage løn i perioden fra hvor ferien er slut og hvor de skulle møde igen. Dette er dog kun tilfældet, hvis de er i karantæne, men ikke er syg.


Er der tale om sygdom, skal du betragte den ansatte som havende lovligt forfald på grund af sygdom og dermed have ret til løn under sygdom.

Kan du som arbejdsgiver forhindre en ansat at rejse til et land, hvor der er påvist smitte med Coronavirus?
Som arbejdsgiver kan du ikke forbyde en ansat at rejse på ferie til et land, hvor der er konstateret smitte med Coronavirus, hvis myndighederne ikke har vedtaget restriktioner om indrejse i landet, eller har frarådet indrejse.
Du kan som arbejdsgiver bede den ansatte blive hjemme og/eller arbejde hjemme i en begrænset tidsperiode, efter personen er hjemvendt fra rejse til et risikoudsat land. Den ansatte vil i den forbindelse har ret til løn i den periode.

Vælger en ansat at rejse til et område, hvor myndighederne har frarådet alle unødvendige rejser til, kan det indebære det anses som selvforskyldt sygdom, hvis en ansat bliver syg af Coronavirus under rejsen.
I det tilfælde kan den ansatte miste ret til løn under sygdom, ligesom fravær på grund af sygdommen i værste fald kan anses for ulovligt, hvilket kan få konsekvenser for den ansatte i form af opsigelse eller bortvisning.
Dette gælder også i de tilfælde, hvor udrejse fra et område ikke længere er muligt grundet lokale myndigheders forbud, eller hvor fly/Tog/skib m.m. er aflyst og den ansatte derved ikke kan komme hjem og møde på arbejde.

 

Hvis virksomheden har godkendt ferie for en ansat, så kan den ansatte ikke frasige at ville afholde ferien også selvom ferien er planlagt til udlandsrejse, hvor fly bliver aflyst, eller der indføres indrejseforbud grundet Coronavirus. Den ansatte har således ikke noget krav på at kunne lægge ferie på et andet tidspunkt i stedet, da dette ikke anses som en feriehindring i ferielovens forstand.
I kan dog altid aftale at rykker ferie, hvis det kan lade sig gøre.


Husk at informere dine ansatte.

Som virksomhed har du en vigtig rolle til at videregive relevant information til dine medarbejdere og det er vores klare erfaring, at når virksomheden har givet en god og fyldestgørende information, så giver det tryghed for de ansatte.

Nedenfor findes links til anbefalinger fra forskellige myndigheder.

Rigspolitiet
https://politi.dk/corona

 

Sundhedsstyrelsen
https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

 

Udenrigsministeriet
På Udenrigsministeriets hjemmeside finder du deres opdaterede rejsevejledninger. Dette er særligt relevant, hvis du selv eller dine medarbejdere skal på forretningsrejse, hvis du har udstationerede medarbejdere, og hvis du skal modtage konsulenter fra udlandet.

https://um.dk/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/coronavirus/

 

Få ubegrænset korrekt rådgivning

Står du i en lignende situation, så kontakt os på 7171 2200 eller via mail support@ansatte.dk
Medlemskab starter fra 263,-/mdr. Timepris 1.200,-

 

Bliv medlem

Seneste artikler