Artikle Image

FAQ om ansættelsesretlige spørgsmål til Corona

Vi har lavet en FAQ, hvor du kan finde svar på ansættelsesretslige spørgsmål i forbindelse med Coronavirusen

Q 1: Hvordan skal vi forholde os til ansatte, der bliver sygemeldt grundet Corona virus? 

A 1: Sygdom er lovligt forfald og I skal bruge sædvanlige regler for fravær ved sygdom, der gælder.

 

Q 2: Hvad skal vi gøre overfor ansatte, der sættes i karantæne grundet sygdom eller (isolation) eventuelt forebyggende?

A 2: Hvis en medarbejder sættes i karantæne eller isolation af læge eller myndighed, vil der være tale om lovligt forfald, og vil så have ret til betaling som ved sygdom.

Har I sendt ansatte hjem i forebyggende karantæne, kan I aftale arbejde hjemme, hvis det er muligt. Hvis det ikke er muligt for medarbejdere at arbejde hjemme, vil vedkommende have ret til løn.

 

Q 3: Hvad skal vi gøre, hvis en medarbejder ”sætter sig selv i karantæne”?

A3: Hvis en medarbejder, som fortsat skal møde på arbejde ”sætter sig selv i karantæne”, bør I tage en samtale med den ansatte om årsagen hertil og sikre jer der ikke er en misforståelse af bemærkninger fra sundhedspersoner som den ansatte har modtaget.

Herefter skal I vurdere om der reelt er begrundelse for at udeblive fra arbejdet eller ej. Er der ikke en saglig begrundelse kan fraværet betragtes som være uden lovligt forfald, og den ansatte kan fortabe sin ret til løn.

 

Q 4: Hvordan skal jeg forholde sig, hvis en medarbejder ikke kan møde på arbejde efter ferie som følge af fx udrejseforbud, flyveforbud, o.lign.?

A 4: Hvis en myndighed udsteder udrejseforbud pga. smittefare som følge af udbrud af Corona virus, (gælder også udenlandske myndigheder) er det at sidestille som påbud fra danske myndigheder. Der vil være tale om lovligt forfald, og medarbejderen vil have ret til løn.

Hvis hjemrejse forhindres som følge af flyselskabets aflyste flyafgange, vil der være tale om lovligt forfald, dog vil den ansatte ikke have ret til løn under fraværet.

 

Q 5: Kan en medarbejder nægte at udføre en arbejdsopgave under henvisning til Corona virus?

A 5: Hvis en ansat nægter at udføre arbejdsopgaver med begrundelse til Corona virus er det som udgangspunkt dig som arbejdsgiver, der skal vurdere om der er en reelt begrundet risiko for den ansatte omkring dennes sikkerhed og sundhed berettiger hertil. (Det er omkring princippet om liv, ære og velfærd)

Dette kan også gælde med hensyn til hvis der er begrundet risiko som kommer fra andre ansatte. Du skal der søge at afklare forholdene, evt. ved at søge bistand fra myndigheder eller læge.

 

Q 6: Hvordan skal vi os forholde til planlagte tjenesterejser?

A 6: Vi anbefaler at I læser alle relevante vejledninger fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen omkring tjenesterejser.

 

Q 7: Hvad hvis en medarbejder er rejst på ferie til et område, som Udenrigsministeriet frarådede unødvendige rejser til?

A 7: Du kan ikke nægte ansatte at holde ferie i et område, hvor Udenrigsministeriet frarådede unødige rejser. Men hvis den ansatte rejser til et område, som Udenrigsministeriet fraråder unødvendige rejser til, og medarbejderen bliver syg med Corona virus, kan der være tale om selvforskyldt sygdom. Selvom det er selvforskyldt, så vil det være lovligt forfald, men medarbejderen vil ikke have ret til løn under sygdom.

BEMÆRK at det gælder udrejse er sket EFTER at rejsevejledningen var opdateret. Udrejse FØR vil være at betragte som lovligt forfald med de alm. Regler for betaling under sygdom.

 

Q 8: Kan planlagt ferie ændres, hvis medarbejderen ikke ønsker at holde ferie på grund af Corona virus?

A 8: Medarbejderen har ikke krav på at få ændret sin allerede planlagte ferie. Du og den ansatte må gerne aftale, at ferien afholdes på et andet tidspunkt.

 

Q 9: Kan arbejdsgiver pålægge medarbejdere at afvikle afspadsering under karantæne?

A 9: Hvis det er en læge eller myndigheds pålagt karantæne der betragtes som lovligt forfald (sygdom) så kan der ikke pålægges afspadsering.

Ved hjemsendelse fra og af virksomheden kan den ansatte pålægges afspadsering efter de aftaler der gælder i ansættelsen.

 

Q 10: Øvrige spørgsmål om ferie, herunder spørgsmål om feriehindring, omlægning pga. force majeure mv.

A 10: Vi anbefaler at spørgsmål omkring ferieafholdelse / overførsel / omlægning / m.m. stilles til os på tlf. 7171 2200 eller vores mail support@ansatte.dk

 

Få ubegrænset korrekt rådgivning

 

Står du i en lignende situation, så kontakt os på 7171 2200 eller via mail support@ansatte.dk
Medlemskab starter fra 263,-/mdr. Timepris 1.200,-

 

Bliv medlem

Seneste artikler