Artikle Image

Lønkompensation i forbindelse med Coronavirusen

Lønkompensation til virksomhederne:  Opdateret 31. marts 2020

 

Hvem er omfattet af aftalen.

Aftalen gælder for private virksomheder og deres lønmodtagere, og som er ekstraordinært økonomisk ramt efter manglende ordrer/omsætning m.m. som følge af COVID-19.
Og står overfor opsigelse af personale af denne grund.
Der skal være tale om minimum 30 pct. af medarbejderstaben eller mere end 50 medarbejdere i større virksomheder.

Såfremt Virksomhederne fravælger evt., eksisterende muligheder for hjemsendelse kan de anvende den nye lønkompensationsordning. Bemærk at andre muligheder normalt forudsætter overenskomstmæssige aftaler/løsninger.

Virksomheden skal fortsat betale normal løn til medarbejderne i kompensationsperioden. De hjemsendte/fyringstruede ansatte må ikke arbejde, men skal være hjemsendt i kompensationsperioden med fuld løn.

Virksomheden har mulighed for at genindkalde hjemsendte medarbejdere på arbejde (hele dage), men skal tilbagebetale kompensation for de dage, medarbejderne er genindkaldt.

 

Ordningen er gældende fra 9. marts til 9. juni 2020.

Forudsætning for lønkompensationen, er at virksomheden i den lønkompenserende periode, ikke afskediger ansatte som følge af virksomhedens økonomiske situation.

De ansatte enkelte som virksomheden hjemsender og ønsker omfattet af lønkompensationen, skal anvende ferie, og/eller afspadsering med i alt fem dage i tilknytning til kompensations-perioden. Har en ansatte ikke feriedage eller afspadsering til gode vil den ansatte selv skulle betale for de 5 dage.

To forskellige måde at modtage kompensation på.

Lønkompensation udgør 75% af de samlede lønudgifter for de månedslønnede medarbejdere, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat. For timeløns ansatte udgør kompensationen 90% af lønudgift for de timelønnede medarbejdere, dog maksimalt 30.000 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat.

 

Dokumentation pligt for virksomheden.

For at virksomhederne kan få kompensation skal virksomhedens oplysninger om hvem som er omfattet og opgørelse af timer samt løn, dokumenteres af revisor.
Udbetalinger sker på baggrund af virksomhedernes egne oplysninger om det antal medarbejdere, som ellers skulle have været afskediget, grundet Corona virus situationen.

Der skal i ansøgningen og den efterfølgende revision være registreret på de enkelte ansattes på CPR-nummer.

Virksomheden skal angive og begrunde hvilken periode der forventes arbejdsmangel – maksimalt for en periode på 3 måneder.  Tidligst fra den 9. marts 2020 og som afsluttes senest 9. juni 2020.

Virksomheden skal med revisorbistand efterfølgende dokumentere, at de har hjemsendt de berørte medarbejdere i den angivne periode.

Dokumentationen skal også omfatte attestation på, at medarbejdere har været hjemsendt.
Hvis virksomheden er omfattet af overenskomst, skal det være en faglig repræsentant på virksomheden. Den/de faglige organisationer der har det som fagligt område kan gøre indsigelse ifald der ikke er dokumentation.

Aftalen gælder for ansatte fra før den 9. marts 2020

Ansatte der tilbagekaldes på arbejde.

Hvis der i en periode genindkaldes medarbejdere til arbejde, skal der kun tilbagebetale kompensation for de dage (hele dage), medarbejderne er kaldt tilbage på arbejde. Virksomheden modtager fortsat kompensation for de medarbejdere, der stadigvæk er hjemsendte.

Virksomheder, som allerede ved ansøgningstidspunkt ved, at de får behov for medarbejderen inden for hjemsendelsesperioden, kan ved ansøgningstidspunkt angive, hvor mange dage de planlægger at genindkalde medarbejderen i perioden. Kompensationsbeløbet vil opgøres på baggrund af den periode, medarbejderen er hjemsendt.

Virksomheden skal dog stadig efterleve kravet om at minimum 30 % af medarbejderne er hjemsendt, udregnet som et gennemsnit over den periode, virksomheden modtager kompensation.

Der kan stilles krav om dokumentation for behovet at genindkalde medarbejdere, hvis genindkaldelsen fører til, at virksomheden falder under grænsen om hjemsendelse af 30 % af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

 

Praktisk.

Der skal søges om kompensation via Virk.dk.

https://indberet.virk.dk/myndigheder/stat/ERST/Loenkompensation?pk_campaign=corona&pk_source=virksomhedsguiden

Vejledning til ansøgning:

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/erhvervsfremme-prod.virk.dk/2020-03/Ans%C3%B8gningsvejledning%20til%20ordning%20om%20midlertidig%20l%C3%B8nkompensation_0.pdf

Udbetalingen ventes at kunne påbegyndes i uge 14

Ordningen administreres af Erhvervsstyrelsen.

Hjemsendte lønmodtagere skal have fuld løn, men må ikke arbejde i hjemsendelsesperioden.

Virksomhederne må i den lønkompenserende periode ikke afskedige lønmodtagere i virksomheden som følge af økonomiske årsager.

Virksomhederne kan maksimalt være omfattet af lønkompensationsordningen i 3 måneder.

Virksomhederne kan ikke få dækket samme omkostninger fra flere forskellige støtteordninger indført som følge af COVID-19.

Det er virksomhedens samlede, månedlige lønudgifter til lønmodtageren, som kompensationsbeløbet beregnes på baggrund af. Lønmodtagere behøver ikke være ansat på fuld tid, førend der kan gøres brug af ordningen. Lønmodtagere skal dog være ansat før den 9. marts 2020.

 

DETTE SKAL VIRKSOMHEDEN HUSKE INDEN DE BRUGER AFTALEN.

Ved hjemsendelse med lønkompensation kan virksomheden ikke foretage afskedigelser grundet økonomien i den periode, hjemsendelserne er gældende. Aftalen er et forbud mod afskedigelser grundet økonomien i hele virksomheden, og ikke kun et forbud mod afskedigelse blandt de medarbejdere, der er hjemsendte.

 

Hvis virksomheden har en klar forventning om varig nedgang i virksomhedens aktiviteter i en periode, der rækker ud over kompensations periodens ophør den 9. juni 2020, så skal man vurdere om den manglende adgang til opsigelser og den dermed pålagte forpligtelse vil pålægge store byrder på et senere tidspunkt. 

 

Få ubegrænset korrekt rådgivning 

Står du i en lignende situation, så kontakt os på 7171 2200 eller via mail support@ansatte.dk
Medlemskab starter fra 263,-/mdr. Timepris 1.200,-

Bliv medlem

Seneste artikler