Artikle Image

Dagens spørgsmål: Ændrede vagtplaner

Spørgsmål:

En klient, driver en lille virksomhed med 3 - 4 ansatte. Normalt går tingene roligt, med faste åbningstider og faste vagtplaner. Men somme tider skal der alligevel ske nogle ændringer. Så hun stillede os et "lille" spørgsmål:

"Det er meget sjældent at det er nødvendigt at ændre i arbejdsplaner, men det kan forkomme. Hvor lang tid i forvejen skal der informeres om dette.

 

Svaret er ikke helt lille, for det er det, man kalder et godt spørgsmål!

 

Der er to slags ændringer, nemlig væsentlige og uvæsentlige ændringer.

Reglen er, at væsentlige ændringer skal varsles med medarbejderens opsigelsesvarsel.

Der er nogle ændringer som man altid kan regne som væsentlige:

  • Skift mellem dag/aften/nat og skift mellem hverdage og weekender vil for langt de fleste mennesker være væsentlige ændringer.
  • Ændringer på det ugentlige timetal, så er det også altid en væsentlig ændring.
  • Flytning af møde / gå tider.
  • Ændring i lønforhold – f.eks. Bortfald af tillæg.
  • Hvis der er aftalt fast arbejdstid, vil næsten enhver ændring være en væsentlig ændring.

Der er så mindre væsentlige ændringer:

  • Om en ændring er "væsentlig”, skal forstås individuelt og konkret i forhold til den enkelte medarbejder. For nogle mennesker betyder en flytning på ganske få minutter, at de pludselig ikke kan nå at aflevere børn i daginstitutioner eller ikke har mulighed for at bruge den offentlige transport. Flytter du fx en deltidsansat timer fra mandag til tirsdag, kan de måske ikke beholde det andet job, de har, hvilket får kæmpekonsekvenser for deres økonomi. Og så vil ændringen være væsentlig.
  • Men det kan være at der er aftalt en ”rullende vagtplan” i en ugentlig/månedlig periode, og hvor der i kontrakten er anført at denne arbejdsplan kan ændres med f.eks. 4 ugers varsel. Her vil en ny arbejdsplan ikke være væsentlig.

·         Mennesker har forskellige livssituationer og for nogle er ændringer måske uden betydning, mens det for andre har stor betydning. Derfor er man nødt til at tale med sine medarbejdere.

 

Det der er vigtigt, er at når du aftaler arbejdstidens placering med medarbejderen (den står i ansættelseskontrakten), så lægger du dig fast på nogle rimelige intervaller for arbejdstiden. Du kan angive, at arbejdstiden kan placeres i virksomhedens åbningstider.

 

Få ubegrænset korrekt rådgivning

Står du i en lignende situation, så kontakt os på 7171 2200 eller via mail support@ansatte.dk
Medlemskab starter fra 263,-/mdr. eller Timepris 1.200,-

 

Bliv medlem

Seneste artikler