Artikle Image

Er alkohol på arbejdspladsen et problem?

 

Er alkohol på arbejdspladsen et problem?

Arbejdsmiljøloven har meget strenge krav, når det kommer til rygning på arbejdspladsen. Men hvad med alkohol? Faktisk eksisterer der ikke en konkret lov på området. Derfor skal du som arbejdsgiver i høj grad selv lave virksomhedspolitikken på området.

For flere generationer siden var det ret udbredt, at virksomheders kantiner havde øl stående fremme til frokosten. Nogle virksomheder opererede endda med fyraftensbajere, når dagens arbejde var ovre. Det var dengang, hvor hele samfundet var lidt mere tilbagelænet – hvor man kæderøg indendørs og ikke havde sikkerhedsseler i bilen. Og selvom billedet er anderledes i dag, så er der stadig mange brancher, hvor der bliver gået til den i løbet af en arbejdsdag.

 

Det er især de fysisk krævende (og klassisk mandsdominerede) job, der vejer tungt i statistikken: Byggeri, metal, lager, logistik og havne m.fl. Men uanset, hvad din virksomhed beskæftiger sig med, er det dig, som arbejdsgiver der bestemmer, hvad der er tilladt på arbejdspladsen.

Det er naturligvis ikke dit ansvar at sørge for, at dine ansatte ikke bryder færdselsloven, når de kører hjem fra arbejde (hvis de har drukket for meget). 

Det er deres eget ansvar - men du har ansvaret for at sikre, at arbejdet bliver udført på en forsvarlig måde – især hvis der er tungt maskineri i brug, eller arbejdet på anden måde involverer særlige risici. Den slags kontrollerer Arbejdstilsynet af og til, når de kommer forbi din virksomhed. 

Vi anbefaler dog at hvis virksomhedens alkoholpolitik tillader indtagelse heraf, at man som arbejdsgiver medtager ansvar for sine ansattes alkoholvane, heraf når de kører hjemad.

 

Hvordan udformer du en alkoholpolitik?
I virksomhedens personalehåndbog bør der som minimum stå, hvorvidt indtagelse af alkohol i arbejdstiden er tilladt, og hvad konsekvensen er for en eventuel overtrædelse af regelsættet. 

Derudover bør virksomheden fastsætte en række hjælpeforanstaltninger, der kortlægger, hvordan man vil gribe ind i tilfælde af, at man konstaterer et misbrugsproblem.

Det er altid en god idé at uddanne en eller flere nøglepersoner, som sikrer, at alkoholpolitikken bliver håndhævet.

 

I tilfælde af misbrug
Det er vigtigt at regelsættet gør det klart, at arbejdspladsen har til hensigt at hjælpe, hvis en medarbejder er kommet ud i et misbrug. Måske er medarbejderen bange for at gå i behandling, fordi der er en forestilling om, at det sådant skridt ville medføre en fyring. Gør det derfor meget tydeligt i personalehåndbogen, at alkohol- og stofmisbrug ikke er fyringsgrund (medmindre dette vælges) – men at virksomheden agter at gribe ind og hjælpe.

Hvis du som arbejdsgiver finder ud af, at en af dine ansatte har udviklet et misbrug, bliver du nødt til at tage en samtale med vedkommende. Det er en meget svær samtale, så sørg for at forberede dig grundigt.

Du bør på forhånd have researchet, hvilke behandlingsmuligheder, der er. Gør det klart, at misbruget ikke betyder, at personen nu bliver fyret, men at en behandling er påkrævet, hvis ansættelsesforholdet skal fortsætte. Naturligvis skal du inden sådan et ultimatum være 100% sikker på, at der faktisk er tale om et misbrug. 

Medlemmer hos Ansatte.dk får gratis hjælp og sparring til afholdelse af sådan et møde - dels den juridiske men også den menneskelige (følelsesmæssige) del heraf.

 

Få ubegrænset korrekt rådgivning

Står du i en lignende situation, så kontakt os på 7171 2200 eller via mail support@ansatte.dk
Medlemskab starter fra 263,-/mdr. Timepris 1.500,-

 

Bliv medlem

Seneste artikler