Artikle Image

Husk økonomisk kompensation for store bededag!

Husk økonomisk kompensation for store bededag!

Fra 1. januar 2024 er store bededag ikke mere at betragte som fridag.

Det blev vedtaget af folketinget ved lov i 2023. Ved vedtagelsen blev det videre vedtaget, at lønmodtagere der er på "fast månedsløn eller fast løn for en anden periode", skulle have en økonomisk kompensation med et ”særligt løntillæg”, da den ansatte fra 2024 vil arbejde en dag mere end tidligere for den samme løn.

Løntillægget er således vedtaget ved lov og gælder ALLE former for fastlønnede ansatte uanset om der er overenskomst eller ej. Loven gælder ikke for timeløns ansatte.

Timeløns ansatte aflønnes for den ”mistede” dag med timebetaling på normale vilkår, hvorfor de så får løn for dagen hvilket de sædvanligvis ikke fik før. Hvilket er årsag til det særlige løntillæg ikke gælder for disse lønmodtagere.

 

Beregning og betaling i praksis.

For fastlønnede betyder det, at de skal have et særligt tillæg på 0,45 % af deres årsløn. Det er beregnet til så det svarer til en ekstra dags arbejde.

Optjening af den beregnede kompensation sker fra 1. januar 2024 og fremadrettet hvert år og beregnes af den ansattes fastaftalte løn, og dette er inkl. de aftalte tillæg af forskellige art og pensionsbidraget fra virksomheden hvilket også skal medtages i beregningen. Da kompensationen beregnes med 0,45% hver måned er der forskellige muligheder for betaling, og disse kan være aftalt via overenskomster, eller virksomheden kan aftale med de ansatte hvordan kompensationen skal udbetales.

Vi anbefaler dog at der sker afregning for alle de ansatte på samme måde, så der undgås unødig administration af ordningen.

 

Der kan bruges følgende metoder for afregning.

Hver måned til den/de ansatte med 0,45% - HUSK det skal tillægges den ferieberettigede lønsaldo.

Udbetales på samme tid som ferietillæg hvilket er hhv. maj og august.

Ved fratrædelse skal der ske afregning af evt. ”opsparet” beløb, hvis man bruger andre udbetalingsmetoder end månedsvis.

 

Få ubegrænset korrekt rådgivning

Står du i en lignende situation, så kontakt os på 7171 2200 eller via mail support@ansatte.dk
Medlemskab starter fra 263,-/mdr. Timepris 1.500,-

 

Bliv medlem

Seneste artikler