Artikle Image

Lov om vanvidskørsel

Efter vedtagelsen af ”lov om vanvidskørsel” er det nu muligt for Politiet at beslaglægge den bil/køretøj som har været brugt ved vanvidskørslen, og dette uanset om det er førerens egen bil eller det er hhv. lånt / Leaset / Firmabil der er tale om.                          

Der foreligger på nuværende tidspunkt ikke nogen Retspraksis, og der vil angiveligt i den nærmeste fremtid være en del sager hvor domstolene skal tage stilling til om Politiets beslaglæggelse er lov medholdelig, og givet vil der blive ført sager til Landsret / Højesteret for afgørelse af spørgsmålet.

Men indtil der foreligger domme der enten afviser eller godkender Politiets beslaglæggelser, så er status quo at der sker en stor del beslaglæggelser, og herunder også af køretøjer der er leaset / købt af virksomheder og stillet til rådighed for ansatte.                         

Indtil der foreligger retspraksis, vil vi anbefale at virksomhederne meddeler følgende til de ansatte der benytter / kan benytte virksomhedens køretøj.

”I tilfælde af medarbejderen under benyttelse af firmabil (fri bil) eller en til Virksomheden reg. bil (er) og under brug af denne bliver skyldig i ”vanvidskørsel” der medfører konfiskation af firmabil (fri bil) / virksomhedens bil, er medarbejderen erstatningspligt overfor virksomheden for den værdi som bilen ved køb vil være prissat til.                             

Samme forhold er gældende ifald medarbejderen har udlånt virksomhedens bil / køretøj til anden person.

For begge forhold i punkterne vil det betyde omgående bortvisning.”

Bliv medlem

Seneste artikler