Artikle Image

Sygedagpenge for ansatte – grundregler

Der er et par grundregler:

 

  1. For at have ret til sygedagpenge fra dig som arbejdsgiver skal der opfyldes følgende:
  2. Medarbejderen skal have været ansat i mindst 8 uger.
  3. Medarbejderen skal have arbejdet for dig i sammenlagt 74 timer inden for de sidste 8 uger. Man tæller bagud fra 1. sygedag.
  4. En ansat der er beskæftiget i 10 timer om ugen, vil opfylde betingelserne medmindre der i de 8 uger har været fravær. I det tilfælde vil sygedagpenge skulle udbetales fra kommunen.

Når der er aftalt et fast timetal, er det naturligvis det timetal, der gælder - det er rimeligt enkelt.

Sygedagpengene beregnes efter hvad der står i kontrakten om arbejdstiden. Og hvis denne er aftalt til varierende, så er ud fra de timer som er aftalt i de enkelte uger der skal betales for.

Når eller hvis der ikke er en vagtplan (eller hvis sygdommen varer længere end den lagte plan), skal man bruge gennemsnittet af arbejdstiden i de seneste 4 uger. Medmindre, at de seneste 4 uger er meget atypiske (3 ugers ferie, særlig stor travlhed/særligt lidt at lave). I det tilfælde skal man beregne den gennemsnitlige arbejdstid ud fra de sidste 13 uger.

Størrelsen af sygedagpenge fastsættes af det offentlige og satser fremgår på Virk.dk

 

Vigtigt at huske

Når den ansatte meddeler fravær grundet sygdom, bør du som arbejdsgiver anmelde det på Virk.dk og gør det gerne på fra 1. sygedag. Det er din anmeldelse der danner baggrund for en evt. refusion efter arbejdsgiver perioden (30 dage) eller ved refusion fordi du er forsikret arbejdsgiver. (Forsikring for refusions af sygedagpenge/løn under sygdom – tegnet hos kommunen via Virk.dk).

 

Dokumentation for fravær er sygdom

Som arbejdsgiver kan du bede din medarbejder om at dokumentere fraværet skyldes sygdom.

Dette kan ske på forskellige måder. Nogle virksomheder bruger Tro-og love attester og andre virksomheder ønsker attest fra læge.

I dag bruges ikke de såkaldte ”kryds og bolle” attester fra lægen, men du kan anmode om at få en ”friattest” som er en erklæring lægen udsteder når der har været fravær på mere end 3 dage. Du skal skrive, eller på anden måde gøre den ansatte opmærksom på, at du ønsker en attest fra lægen, og attesten skal betales af virksomheden.

En mulighed er også at få udfyldt en ”mulighedserklæring” som er en erklæring der først udfyldes af den ansatte og virksomheden, og derefter tager den ansatte erklæringen med til sin læge som så udfylder resten og fremsende den udfyldte erklæring til arbejdsgiver.

”mulighedserklæringen” udfyldes normalt ved en sygesamtale i virksomheden, men den kan også gennemføres på tlf. i de tilfælde den ansatte ikke kan møde i virksomheden. Her skal den ansatte så sørge for at erklæring kommer til lægen og snarest derefter til arbejdsgiveren.

Der er ikke nogen tidsgrænse på, hvornår en ansat kan tilkalds til sygesamtale for at lave en ”mulighedserklæring”, så dette kan reelt også ske ved meget korte fravær på 3-5 dage. 

Krav på lægeattest behandler vi i anden artikel.

 

Få ubegrænset korrekt rådgivning

Står du i en lignende situation, så kontakt os på 7171 2200 eller via mail support@ansatte.dk
Medlemskab starter fra 263,-/mdr. eller timepris 1.200,-

 

Bliv medlem

Seneste artikler