Artikle Image

Tidsregistrering fra den 1. Juli 2024

Den nye lov er lavet for at sikre dokumentation for både overholdelse af hviletidsreglerne og den aftalte arbejdstid.

 

Virksomhedens nye forpligtelser

Fra 1. juli 2024 skal der være et objektivt og pålideligt arbejdstidsregistreringssystem, som minimum opfylder følgende:

 

  • Registrerer hver medarbejders daglige arbejdstid, dog kan visse medarbejdere undtages (se nedenfor)
  • Er tilgængeligt, så medarbejderen kan tilgå egne timeoplysninger i systemet.
  • Opbevaringspligt for tidsregistreringerne i 5 år efter referenceperiodens udløb

 

Der er i loven IKKE fastlagt nogen bestemt form for hvordan virksomheden kan/skal/vil lave timeregistreringen, men man kan overveje et registreringssystem, der også registrerer start- og sluttidspunktet for medarbejderens daglige arbejdsdag inkl. pauser.

 

Virksomheden har stor frihed til at indrette tidsregistreringssystemet, som virksomheden finder det bedst, idet loven ikke har noget krav om et specifikt tidsregistreringssystem - Hverken til køb eller anvendelse.


Benytter virksomheden allerede et eksisterende tidsregistreringssystem, vil denne med sandsynlighed fortsat kunne bruge/tilpasse dette formålet – Dog anbefaler vi at virksomheden kontakter udbyderen heraf.

 

Enkelte ansatte kan være undtaget registreringskravet.

Registreringskravet gælder ikke for medarbejdere, som indtager en særlig betroet eller aftalt stilling, hvor arbejdstiden tilrettelægges af den ansatte selv.

 

Dette skal dog ske efter en konkret og individuel vurdering. Og særligt skal det bemærkes at de konkrete og individuelle vurderinger, meget vel kan om diskuteres, da der ikke foreligger klare retningslinjer for hvorledes de ”forklares/vurderes” med risiko for følgende tvister!

 

Den nye lov omtaler og bestemmer ikke medarbejderens ret til betaling for udført arbejdstid. Ret til løn/betaling for mer- og overarbejde reguleres fortsat af den enkelte medarbejders ansættelseskontrakt og /eller gældende kollektive overenskomster. Dog skal der være ensartede regler/aftaler for virksomhedens ansatte, uanset om der er tale om fuldtids eller deltids ansatte.

 

 

Få ubegrænset korrekt rådgivning

Står du i en lignende situation, så kontakt os på 7171 2200 eller via mail support@ansatte.dk
Medlemskab starter fra 263,-/mdr. Timepris 1.500,-

 

Bliv medlem

Seneste artikler