Artikle Image

Tjekliste - Skal stå i en ansaettelseskontrakt

Alle centrale vilkår i jobbet skal stå i ansættelsesaftalen. Vigtige punkter er de pligter og rettigheder – også de økonomiske krav - som den ansatte har på grund af ansættelsen. Det er for eksempel vigtigt at skrive, om der kan komme overarbejde, og hvordan det bliver honoreret.

Ifølge Loven Om Ansættelsesbeviser er der 10 urokkelige punkter, som skal stå i aftalen. Ud over disse punkter skal alle andre væsentlige vilkår for ansættelsesforholdet også stå beskrevet i kontrakten. De 10 faste punkter er:

 1. Virksomhedens og lønmodtagerens navn og Det skal tydeligt fremgå, hvem der er parter i aftalen. Der er ikke noget krav om, at der skal være CVR-nummer eller CPR-nummer på kontrakten, men hvis det står der, så er der er der ikke noget at diskutere.
 2. Arbejdsstedets location eller – hvis der ikke er noget fast arbejdssted - et sted, hvor arbejdet fortrinsvis bliver
  udført, oplysning om, at medarbejderen arbejder på forskellige steder, og om hovedsæde eller virksomhedens
 3. Jobbeskrivelse eller angivelse af lønmodtagerens titel, rang, stilling eller Her er det afgørende, at det tydeligt fremgår, hvad medarbejderen primært arbejder med.
 4. Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.
 5. Ansættelsens forventede længde, hvor der ikke er tale om fast ansættelse.
 6. Lønmodtagerens rettigheder i forhold til betalt ferie, deriblandt om der udbetales løn under ferie.
 7. Længden af medarbejderens og arbejdsgiverens opsigelsesvarsler eller en henvisning til reglerne om opsigelsesvarsler. Det sidste kan for eksempel være en henvisning til Funktionærlovens bestemmelser, eller til opsigelsesvarslerne i en overenskomst.
 8. Den gældende eller aftalte løn, som lønmodtageren har ret til ved ansættelsesforholdets begyndelse, og tillæg og andre løndele, der ikke er indeholdt heri, f.eks. pensionsbidrag og eventuel kost og Endvidere skal der oplyses om, hvornår lønnen bliver udbetalt.
 9. Den normale daglige eller ugentlige Du skal også skrive at arbejdstiden kan variere, hvis dette er tilfældet.
 10. Angivelse af, hvilke kollektive overenskomster eller aftaler, der gælder for ansættelsen. Hvis der er tale om overenskomster eller aftaler indgået af parter uden for virksomheden, skal det også oplyses, hvem disse parter

De 10 punkter er kun et mindstemål for, hvad der skal stå i en kontrakt. Som nævnt i indledningen skal aftalen indeholde information om alle væsentlige forhold. Der er ingen officiel definition på ”væsentlig” – det handler om, hvad du synes, er vigtigt for din ansatte i det konkrete job. Så hvis din medarbejder skal gå i grønne forklæder og med røde nissehuer i december måned, skal du huske at angive det i aftalen.

 

Få ubegrænset korrekt rådgivning

Står du i en lignende situation, så kontakt os på 7171 2200 eller via mail support@ansatte.dk
Medlemskab starter fra 263,-/mdr. Timepris 1.500,-

 

 

Bliv medlem

Seneste artikler