Vi respekterer, sikre og beskytte dine medarbejderdata

Websitet ejes og publiceres af

Virksomhedsnavn Adresse By CVR nr. Kontaktperson Email Telefon nr
ANSATTE ApS Nyvej 9 Dalmose 29135789 Peter Serop support@ansatte.dk 7171 2200

Siden er opdateret den 4. februar 2022

Med undtagelse af vores Samtykke og Cookiedeklarationen som opdateres løbende når websiden scannes

PRIVATLIVSPOLITIK

På ansatte.dk respekterer og beskytter vi dit privatliv i forbindelse med brugen af vores services, så du føler dig tryg, når du bruger vores services.

ANSATTE ApS har fastlagt interne procedurer, der er med til at sikre behandling af dine personoplysninger på bedst mulige måde.

På denne webside kan du læse vilkårene for behandlingen af dine personoplysninger og de rettigheder, du har i forbindelse med et besøg på vores website og som kunde hos os generelt.

Har du spørgsmål eller kommentar kan vi kontaktes via kontaktinformationerne øverst på siden.

Det vil altid være muligt, at finde vores cookie- og privatlivspolitik på denne webside.

Versionen af vores privatlivspolitiker gældende fra 4. februar 2018 og der foretages månedsvis en scanning af vores website i henhold til anvendelse af Cookies (se mere under punktet).

ANSATTE ApS (i det følgende kaldet ANSATTE) dataansvarlig efter databeskyttelsesforordningen.

ANSATTEkan til enhver tid foretage ændringer af og /eller foretage tilføjelser til nærværende politikker for brug af personoplysninger. Den nyeste version kan altid findes og læses her.

“Enhver form for informationer, der direkte eller indirekte kan identificere en fysiske nulevende eller afdød person” – jf. databeskyttelsesforordningen.

Heraf navn, adresse, email og telefon/mobil nr., billede, IP-adresse mv.

Forordningen skelner mellembehandling af forskellige kategorier af personoplysninger, for bedst muligt at sikre dit privatliv.

 • Almindelige oplysninger (Artikel 6.)
 • Følsomme oplysninger (Artikel 9.)
 • Oplysninger om straffedomme, lovovertrædelser, eller tilknyttede sikkerhedsforanstaltninger (Artikel 10.)
Læs mere

ANSATTE handler kun B2B (virksomhed til virksomhed).
Vi håndterer de indtastede personoplysninger den enkelte virksomhed indtaster i systemet, såfremt denne ønsker hjælp til håndtering i henhold til ansættelseskontrakter, advarsler, opsigelser mv.

Såfremt virksomheden ikke ønsker hjælp i henhold til ansættelseskontrakter, advarsler, opsigelser mv.Opbevares de indtastede personoplysninger fra virksomhedens side af kun i HR-portalen.

Det er vigtigt, at oplyse at behandling af personoplysninger for den enkelte medarbejder i henhold til anvendelse af HR-portalen på ansatte.dk beskrives i vores Databehandleraftale, som til en hver tid kan rekvireres hos virksomhedens administrator – den findes under Indstillinger>>Databehandleraftale

Dog er der personoplysninger om dig som kunde vi er nødsaget til at indsamle for bedst muligt at kunne servicere dig. Dog indsamles der ikke flere personoplysninger omkring dig og /eller dine medarbejdere end vi skal bruge for, at udføre de enkelte opgaver.

Ved registrering af en virksomhedsprofil på ansatte.dk oplyses dit navn, email og mobil nr. for at vi kan verificere dig som tilhørende den enkelte virksomhed. Yderlig bekræfter du, at være bemyndiget til at indgå aftalen på virksomhedens vegne ved oprettelsen.

Efter oprettelsen tildeles du en administrator profil på ansatte.dk og bliver dermed ansvarlig overforvirksomheden i henhold til de indtastede personoplysninger for den enkelte medarbejder. Heraf opdatering af korrekthed herom.

ANSATTE er ikke ansvarlig for ukorrekte og /eller ikke opdaterede personoplysninger på ansatte.dk (HR-portalen), dette ansvar er alene virksomhedens.

Yderlig indsamles personoplysninger om dig på følgende måder:

 • Ved brug af cookies på ansatte.dk
 • Ved oprettelse af en virksomhedsprofil på ansatte.dk
 • Ved accept på medlemskab hvorved virksomheden kan bede os håndtere ansættelseskontrakter, opsigelser mv. på dennes vegne
 • Ved tilmelding til vores nyheds og informationsmails
 • Ved afgivelse af informationer til tredjepart heraf (Facebook, Google og LinkedIn) som vi anvender i henhold til markedsføring.

Vi:

 • Indsamler og bruger kun dine personoplysninger til det bestemte formål de er angivet til
 • Sletter dine personoplysninger, når de ikke længere er relevante Og /eller ved sletning af virksomhedsprofilen jf. vores slettepolitik
 • Videregiver dine personoplysninger mod forudgivet accept fra dig eller virksomhedens administrator af

Indsamling og brugen af personoplysninger

 • Der er visse personoplysninger, vi er nødt til at kende for at kunne levere vores service til dig. Heraf navn, telefonnummer og din email – altså dine normale kontaktoplysninger.

  Vi gør opmærksom på, at vi til enhver tid følger lovgivningen, hvilket gør at vi vil skal registrere og gemme visse personoplysninger for at kunne overholde skattelovgivningen/bogføringsloven (F.eks. personoplysninger på en faktura).
 • Vi bruger visse personoplysninger om dig for at kunne forbedre vores services og produkter. Enkelte personoplysninger om dig oplyses til vores samarbejdspartnere (Facebook/Google) for målrettet at kunne give dig en service.

  Der indsamles også personoplysninger om færden på ansatte.dk, herunder IP-adresser og placering af cookies på din computer, hvilket fremgår og vises i vores cookiepolitik

Sletning af personoplysninger

Dine personoplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamlingen, behandlingen og opbevaringen heraf til at starte med.

Perioden for sletning kan variere afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaring. Vi laver derfor altid en skønsmæssig vurdering for at se, hvornår der ikke længere er brug for personoplysningerne. Da enkelte personoplysningernejf. bogføringsloven skalopbevares i minimum 5 år.

Opdatering

Vi foretager en opdatering af dine personoplysninger, så snart vi gøres opmærksom på at de ikke længere er retvisende. Dog er det virksomhedens administrator som er ansvarlig for opdatering af den enkelte medarbejdes personoplysninger.

Videregivelse

Vi hverken sælge, offentliggøre eller viderebringe dine personoplysninger til andre, medmindre:

 • det er nødvendigt for at kunne levere vores service overfor dig og /eller virksomheden
 • det er nødvendigt, for at kunne opretholde lovgivning
 • du aktivt forud har givet os samtykke hertil i form af medlemskab på HR-portalen
 • det er som led i vores anvendelse af databehandlere (indenfor/udenfor EU/EØS)

Du har som del af Databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder:

Dog er det vigtigt, at oplyse at du som medarbejder i den enkelte virksomhed skal rette henvendelse til virksomhedens administrator først, såfremt du ønsker at gøre brug af dine rettigheder på ansatte.dk.

 • Ret til ændring af forkerte personoplysninger
 • Ret til indsigt i hvilke personoplysninger vi har på dig, samt få udleveret en kopi
 • Ret til sletning af dine personoplysninger hos os (forudsat at det ikke strider imod anden lovgivning)
 • Ret til at kræve begrænsning for anvendelse af dine personoplysninger
 • Ret til indsigelse imod behandling af dine personoplysninger
 • Ret til at tilbagekalde samtykke for anvendelse af dine personoplysninger
 • Ret til oplysning såfremt der sker overførsel af dine personoplysninger til lande/organisationer uden for EU/EØS
 • Ret til at undgå profilering af dine personoplysninger
 • Ret til at klage over vores behandling af dine personoplysninger

Ønsker du at vide mere eller gøre brug af dine rettigheder skal du venligst kontakte os. Mener du ikke, at vi varetager din henvendelse og /eller rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen, bedes du venligst kontakte os via email support @ ansatte.dk med teksten ”Klage om mine rettigheder” i emnefeltet.

Mener du herefter fortsat ikke at vi varetager din henvendelse og /eller rettigheder i overensstemmelse med lovgivningen er det muligt at klage til Datatilsynet.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder som medarbejder for en pågældende virksomhed bør du først rette henvendelse til virksomhedens administrator.

Datatilsynet

Borgergade 28
1300 København K
Telefon: 33 19 32 00
www.datatilsynet.dk

Vi gør som også før beskrevet alt for at beskytte dine og virksomhedens medarbejders personoplysninger.

Vi gør dermed brug af relevante og forsvarlige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som alle er med til at sikre, at der ikke skabes uautoriseret adgang til personoplysningerne, heraf to faktor login, SSL-certifikat på ansatte.dk samt database kryptering af indtastede personoplysninger.

Formålet er alene at sikre, at personoplysningerne ikke anvendes, ødelægges, ændres, offentliggøres eller på anden måde misbruges.

Af organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger kan nævnes

 • Interne regler og retningslinjer for håndtering af personoplysninger
 • Aflåste skabe og døre efter endt arbejdsdag
 • Afryddede borde og aftørrede tavler efter endt arbejdsuge

Af tekniske sikkerhedsforanstaltninger kan nævnes

 • Implementering af IT-tekniske foranstaltninger (Firewall, Antivirus mv.)
 • To faktor login ved log ind på HR-portalen samt ved underskrift af dokumenter
 • Alarmsystem i virksomheden
 • SSL-certifikat på ansatte.dk
 • Krypteret databaser
 • Anonymiseret indtastede personoplysninger, heraf CPR. Nr.
 • Afgrænsning for håndtering af personoplysninger i systemerne
 • Årlig sikkerhedsgennemgang

Der kan enkelte steder og i artikler forekomme links til andre websider, som ikke tilhører vores virksomhed (eksterne samarbejdspartnere/serviceudbydere mv.).

ANSATTE er på ingen måde ansvarlige for indholdet på disse websider og vores privatlivspolitik gælder, derfor ikke for de pågældende websider.

Se listen over vores databehandlere under GDPR & Sikkerhed

COOKIEPOLITIK

Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores website med vores partnere inden for sociale medier heraf Facebook, LinkedIn mv., annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Klikker du videre fra vores website til det enkelte sociale medie, accepterer du, at der sættes cookies til disse formål.

Såfremt du ikke ønsker der sættes cookies bør du ikke klikke dig videre.

XL-BYG Logo
S.H.U. ApS logo
Maxtel logo
Progressive logo
Paradiss ApS logo
Jysktelemarketing logo
Zigna logo
Risle logo