Forretningsbetingelser

 1. Profiltyper
 2. HR-platformen
 3. HR & Personalejuridisk rådgivning
 4. ANSATTES Medlemskabet indeholder
 5. Betaling
 6. Opsigelsesbetingelser
 7. Rettigheder
 8. Datapolitik og markedsføring
 9. Ansvar, ansvarsfraskrivelse og forsikring
 10. Fortrolighed og tavshedspligt
 11. Lovvalg og værneting

Når vi i vores Forretningsbetingelser omtaler dig, gælder det både dig/du/part/parter, din virksomhed(en) og enhver anden som virksomhedenberettiget giver adgang til et produkt, service eller HR-platform fra ANSATTE

Forretningsbetingelser er opdateret med virkning fra 1. januar 2019. Er du blevet kunde efter denne dato, vil du være omfattet heraf. Er du eksisterende kunde (abonnement) under SEROP ApS CVR: 29135789 vedrørende HR & Personalejuridiske rådgivning, vil du være omfattet af disse forretningsbetingelser med virkning fra 1. januar 2019.

Som kunde såvel Gratis som Medlem hos ANSATTE ApS (efterfølgende benævnt ANSATTE) accepteres vores forretningsbetingelser, som en bindende del af aftalen. Dette gælder uanset om du har accepteret aftalen i forbindelse med et køb, du selv har foretaget, eller om du har accepteret aftalen ved brug af eller adgang til et produkt, service eller HR-platformen fra ANSATTE.

Profiltyper

Virksomheden har mulighed for at vælge mellem to profiltyper i HR-platformen.

1.1 Gratis :

Indeholder en begrænset adgang til HR-platformen og der medfølger ingen HR & Personalejuridisk rådgivning. Yderlig er brugen af denne profiltype ikke omfattet af ANSATTES rådgiveransvar eller ansvarsforsikring (dækning 2.000.000), hvorved ANSATTE på ingen måde kan stilles til ansvar.
Ikke medlemmer faktureres kr. 600,- pr. påbegyndt halve time

1.2 Medlemskab :

Giver fuld adgang til HR-platformen. Der medfølger ubegrænset adgang til email/telefonisk HR & Personalejuridisk rådgivning og virksomheden er omfattet af ANSATTES rådgiveransvar samt ansvarsforsikring (dækning 2.000.000).
Virksomheder omfattet af en overenskomst, tiltrædelses- og /eller lokalaftale tildeles medlemskab direkte efter oprettelsen.

HR-platformen

Virksomheden får som bruger adgang til at benytte de online skabeloner, medlemskabet omfatter, samt adgang til at udarbejde, sende, underskrive og gemme virksomhedens egne dokumenter. Virksomheden får kun en brugslicens hertil, som gælder så længe medlemskabet er aktivt og virksomheden får ikke ejerskab af skabelonerne.

Alle dokumenter og skabeloner, som virksomheden har adgang til eller uploader til HR-platformen, bliver opbevaret heri, så længe virksomhedens medlemskab er aktivt.

HR-platformen er opdelt så virksomhederne skal oprette sig alt efter om de er underlagt en overenskomst eller ej. Ved tvivl skal ANSATTE kontaktes før virksomhedsprofilen oprettes.

Ønsker virksomheden specifikke eller skræddersyede skabeloner (Word/Online) skal ANSATTE kontaktes for udarbejdelse herom, hvilket faktureres særskilt fra medlemskabet.

Virksomheden har som medlem mulighed for at få valideret allerede eksisterende ansættelseskontrakter direkte i HR-platformen, hvorefter disse omfattes af ANSATTES rådgiveransvar og ansvarsforsikring.

Af sikkerhedsmæssige årsagerer det ikke muligt, at tilgå HR-platformen fra lande med IP-adresse udover Danmark, EU, Finland, Sverige, Norge, Tyskland, Grønland, Island, England. Kræves dette alligevel vil ANSATTE skulle indover, da den enkelte IP dermed skal whitelistes af sikkerhedsmæssige årsager.

HR & Personalejuridisk rådgivning

Med et aktivt medlemskab har virksomheden ubegrænset adgang til ANSATTES HR & Personalejuridiske Hotline, hvor virksomheden både kan modtage rådgivning og få sparring vedrørende juridiske problemstillinger indenfor HRog ansættelsesret, ligeledes kan virksomheden henvende sig med spørgsmål omhandlende onlineskabelonerne i HR-platformen.

ANSATTES Medlemskabet indeholder HR & Personalejuridisk rådgivning om:

 • Anvendelse af HR-platformens online ansættelseskontrakter
 • Sygdom og forpligtelser for personale
 • Graviditet og barsel for personale
 • Ferie og feriepenge
 • Overenskomstforhold
 • Kunde- og konkurrenceklausuler
 • Forhold vedr. elever og flexjobbere
 • Anvendelse af HR-platformens online advarsel, opsigelse, bortvisning
 • Funktionærlov og anden ansættelsesretlig lovgivning
 • Personaleforhold ved overtagelse af virksomhed
 • Arbejdsmiljø, herunder arbejdspladsvurdering (APV), og anmeldelse af arbejdsskade
 • Rådgivning om sygeforsikring og sygedagpenge for ejer
 • Rettigheder og økonomi under barsel for ejer

Ved henvendelse til vores HR & Personalejuridiske Hotline, beder vi virksomheden oplyse dennes navn, for at kunne bekræfte at medlemskabet er aktivt.

ANSATTE tillader at samle spørgsmål fra vores HR & Personalejuridiske Hotline i anonymiseret form under en FAQ på www.ansatte.dk eller i forbindelse med markedsføring.

ANSATTE er en rådgivningsvirksomhed med spidskompetencer inden for arbejds- og ansættelsesret. Ønsker du, at ANSATTE foretager onsite sagsbehandling og /eller varetager den direkte kontakt til eksterne myndigheder, organisationer og lignende, vil virksomheden skulle indgå en supplerende aftale herom, hvilket faktureres særskilt fra medlemskabet til kr.: 600,- kr. pr. påbegyndt halve time.

Skal ANSATTE indgå som onsite bisidder takseres kilometer efter statens takst og timeforbrug faktureres særskilt fra medlemskabet til kr.: 600,- kr. pr. påbegyndt halve time.
Alt andet end det oplyste under punktet "ANSATTES Medlemskabet indeholder HR & Personalejuridisk rådgivning om:" (heraf Advokat bistand/retshjælp/retssager mv.), faktureres særskilt fra medlemskabet til kr.: 600,- kr. pr. påbegyndt halve time.

Betaling

Betaling ved valg af et medlemskab sker forud for de første 6 måneder ved oprettelsen. Herefter sker betalingenmånedsvis forud indtil medlemskabetopsiges. Det er ikke muligt at sætte et medlemskabet i bero.

Acceptere du en prøveperiode på medlemskabet, gratis eller med rabat, accepterer du at medlemskabet ved endt prøveperiode automatisk overgår til betalende, hvorved opsigelsen skal ske i overensstemmelse med vores opsigelsesbetingelser.
En prøveperiode på ANSATTEs medlemskabet indeholder ikke anvendelse af vores HR & Personalejuridiske rådgivning via mail eller telefon. Prøveperioden er udelukkende omfattet af fuld anvendelse af HR-platformens funktioner.

Betaling sker, i overensstemmelse med dit medlemskab, enten ved indtastning af virksomhedens kortoplysninger direkte i systemet eller ved fremsendelse af faktura. Bemærk, at der ved fremsendelse af faktura (sendes kun som PDF) tillægges et administrationsgebyr på kr. 150,00 pr. faktura.

Ved betaling med kreditkort eller lignende betalingsmetode, forpligter du dig til at holde dine betalingsoplysninger opdateret. Dine kreditkortoplysninger gemmes i vores leverandørs system til automatiske betaling af fremtidige opkrævninger. Du bemyndiger ANSATTE og vores eksterne betalingstjeneste, til at hæve de oplyste beløb på kreditkortet. I tilfælde af opsigelse, accepterer du at ANSATTE eller vores eksterne betalingstjeneste hæver opsigelsesgebyr, samt eventuelt udestående.

Alle beløb forfalder straks til betaling i forbindelse med oprettelse af et medlemskab, og i alle tilfælde senest ved ibrugtagning af et produkt eller en service. Ved manglende betaling, og ved manglende opdatering af virksomhedens betalingsoplysninger, er ANSATTE ApS berettiget til at suspendere eller lukke for adgang til HR-platformen, ethvert produkt eller service, dette selvom virksomheden måtte have en udestående sag kørende, som efterfølgende vil kunne få økonomiske omkostninger for virksomheden.

Vælger virksomheden at opgradere medlemskabet midt i en abonnementsperiode, beregnes differencen som opkræves efterfølgende måned. Vælger virksomheden at nedgradere medlemskabet midt i en abonnementsperiode, modtages der ingen form for tilbagebetaling eller kredit. Bemærk, at en nedgradering kan medføre tab af indhold, funktionalitet, produkter og services, som tidligere var tilgængelig som medlem i HR-platformen.
Yderlig skal oplyses at ANSATTEs ansvarsforsikring og rådgiveransvar bortfalder ved en nedgradering. ANSATTE påtager sig intet ansvar for sådanne tab og kan ikke stilles til ansvar herfor.

Enhver ubetalt betalingsfaktura for ANSATTES medlemskab, services eller produkter, som ikke er betalt inden 8 dage, forrentes med 1,5 % per måned indtil alt udestående er betalt. Virksomheden er forpligtet til at betale ANSATTE i overensstemmelse med vores Forretningsbetingelser.

Alle oplyste priser er ekskl. moms. Der tillægges et transaktionsgebyr for anvendelse af kreditkort forlydende på kr. 2.50,-

Priserne for medlemskaberne ændres årligt den 1. juni med udgangspunkt i nettoprisindekset. En gang årligt i 1. juni måned foretager ANSATTE en stikprøve imellem alle HR-platformen virksomheder, hvorved disses ansættelsestal holds op imod CVR-registeret for at se om medlemmerne er tilknyttet det korrekte medlemskab. Såfremt antallet ikke stemmer overens reguleres medlemskabet uden yderligt varsel til det oplyste på CVR, hvilket kan medføre en omkostning for virksomheden.

ANSATTE kan ikke stilles til ansvar for ukorrekte oplysninger på CVR-registeret eller i HR-platformen. Det er virksomhedens eget ansvar at rette henvendelse til CVR-registeret for tilretning af ukorrekte antal ansatte, samt justere medlemskabet i HR-platformen, så det passer med det korrekte antal ansatte i virksomheden, hvilket foretages under Betalingsindstillinger >> Medlemskab

Opsigelsesbetingelser

Virksomhedens administrator kan til enhver tid opsige medlemskabet under betalingsindstillinger>> Medlemskab på virksomhedsprofilen i HR-platformen. Der er ikke muligt at foretage en opsigelse via mail, telefon og sms. Opsigelsesperioden faktureres forud og er løbende måned, samt 6 måneder. Efter opsigelsen vises en nedtælling på virksomhedens dashboard (forside) for hvornår medlemskabet overgår fra Medlem til Gratis (Bemærk at enkelte funktioner i HR-platformen, dermed ikke længere er aktive).

ANSATTE forbeholder sig ret til at ændre eller afbryde virksomhedens adgang til HR-platformen eller dele heraf med eller uden varsel, samt til at opsige medlemskabet, hvis der opdages brud på vores forretningsbetingelser, misbrug eller forsøg på misbrug.

Opsiger du medlemskabet hos ANSATTE, eller opsiges dit medlemskabet af ANSATTE i overensstemmelse med vores Forretningsbetingelser, kan skabeloner, kladder, dokumenter og materiale blive slettet eller gjort utilgængelige når opsigelsesperioden udløber. Det selvsamme sker såfremt virksomhedsprofilen slettes fra HR-platformen eller virksomheden vælger at overgå fra medlem til gratis. ANSATTE forbeholder sig ret til at afvise virksomheder, som ANSATTE ikke ønsker et kundeforhold til. HR-platformen understøtter dataportabilitet, hvorved virksomheden selv kan trække medarbejderdata ud herfra.

Rettigheder

Alle services og produkter, som leveres eller stilles til rådighed af ANSATTE, herunder HR-platformen, skabeloner, dokumenter, tekster, grafik, ikoner og billeder, tilhører ANSATTE. Indholdet er beskyttet under ophavsretsloven og anden lovgivning. Alle navne, logoer og varemærker på www.ansatte.dk tilhører ANSATTE og må kun anvendes med forudgående skriftlig tilladelse.

I medlemskabets løbetid og under forudsætning af at virksomheden opfylder aftalens forpligtelser og ANSATTES Forretningsbetingelser, har virksomheden en begrænset brugsret til de produkter og services der er omfattet af medlemskabet til virksomhedens interne formål. Virksomheden har ikke ret til at anvende ANSATTES services og produkter til at markedsføre, levere eller sælge egne produkter eller services.

Som bruger af ANSATTES services, er det vigtigt at virksomheden er opmærksom på de brugsrettigheder, der gælder for de services og produkter, som denne har modtaget eller fået adgang til på HR-platformen.

Download, kopiering eller andre former for spredning eller fremvisning af ANSATTE ApS produkter, eller dele heraf, er kun tilladt med forudgående skriftlig aftale. Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremvisning mv. af ANSATTES produkter eller services, herunder indhold fra HR-platformen eller dele heraf, er i strid med ophavsretsloven og vil medføre civilretlige og strafferetlige sanktioner mod virksomheden.

Virksomheden må under ingen omstændigheder

 1. give adgang, sælge, videresælge, overføre, tildele eller på anden måde kommercielt udnytte eller gøre ANSATTE services tilgængelige for en tredjepart, udover til virksomhedens ansatte og forudsat at dette sker til interne formål
 2. ændre, bearbejde eller hacke ANSATTE HR-platform eller på anden måde forsøge at opnå uautoriseret adgang hertil
 3. fejlagtigt antyde at virksomheden samarbejder eller på anden måde er associeret med ANSATTE
 4. bruge ANSATTES services på en ulovlig måde
 5. benytte ANSATTES til at sende uopfordrede, gentagne eller uautoriserede mails
 6. anvende ANSATTE HR-platformen til at opbevare eller transmittere filer, materiale, data, tekst, lydfiler, video, billeder eller andet indhold, der kan krænke en anden persons immaterielle rettigheder
 7. forsøge at dekompilere, dechifrere eller på anden måde få oplysninger om ANSATTES software kildekode
 8. bruge ANSATTE til at publicere, transmittere, linke, uploade, sende eller opbevare ulovligt, hadefuldt eller diskriminerende materiale.

ANSATTE forbeholder og opretholder enhver rettighed til HR-platformen, samt vores services og produkter. Virksomheden bliver hverken ejer over ANSATTES ophavsrettigheder, knowhow, idéer, koncepter, information eller værktøjer, ved køb af et medlemskab. ANSATTE forbeholder sig ret til at ændre indhold og funktionalitet på HR-platformen, samt de produkter og services, vi leverer og stiller til rådighed for virksomheden.

Virksomheden er ansvarlig for at handle i overensstemmelse med aftalens betingelser og vores Forretningsbetingelser, samt for at sikre, at enhver form for anvendelse af ANSATTES services sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, privatlivspolitikker, databehandleraftale, aftaler og andre forpligtelser, som virksomheden er underlagt. Det forbliver virksomhedens ansvar at sikre, at ANSATTES skabeloner, services og produkter er tilstrækkelige og tilpasset virksomhedens formål.

Digital signatur

Da NemID desværre ikke kan levere den løsning vores HR-platformen skal bruge for, at fungere optimalt har vi udviklet vores egen digital signatur, som juridisk er ligeså gyldig og bindende som ved anvendelse af NemID.

Dansk ret stiller som udgangspunkt ikke formkrav til, hvorledes en aftale skal være indgået, dermed kan en aftale indgås skriftlig, mundtlig, stiltiende eller via en handling, hvis handlingen markerer en parts vilje til at forpligte sig, som ved anvendelse af et håndtryk.

Så længe der er enighed om, at den pågældende part har haft til hensigt at forpligte sig og at blive forpligtet – altså ved tale om en viljeserklæring.

For at påberåbe sig en bindende aftale, skal en aftalepart bevise, at den anden aftalepart har udtrykt vilje om at ville være bundet af aftalen, hvilket vi gør ved at virksomhedens administratoren såvel som dennes ansatte har deres egen unikke digital signatur i HR-platformen, som efter oprettelse/anvendelse låses til det enkelte dokument eller handlig med en dato og et tids stempel som bevis for hvornår aftalen er indgået og af hvem.

Datapolitik og markedsføring

Virksomheden accepterer at ANSATTE må kontakte denne via oplyste email og telefon nr., som blev oplyst under oprettelse af virksomhedsprofilen på HR-platformen i forbindelse med HR & Personalejuridisk rådgivning, kundesupport, salg, markedsføring, undersøgelser, mv.

Læs hvordan vi behandler virksomhedens personoplysninger under vores Cookie- og privatlivspolitik

Ansvar, ansvarsfraskrivelse og forsikring

ANSATTE er ansvarsforsikret med dækning på kr. 2.000.000 i et anerkendt forsikringsselskab. I det omfang ANSATTE er ansvarlig for virksomhedens direkte dokumenterbare tab, er ANSATTES erstatningsansvarbegrænset maximalt værende kr. 80.000,- pr. sag inklusiv alle omkostninger heraf sagsomkostninger.

ANSATTES ansvar omfatter ikke indirekte følgeskader, driftstab, tidstab, avancetab, goodwill eller lignende indirekte tab. ANSATTES rådgivning udelukkende baseres på de af virksomheden givne oplysninger og da der løbende sker ændringer i love og regler omkring fagretlige forhold, har ANSATTES konkrete rådgivning kun gyldighed på det tidspunkt, hvor den bliver givet.

Derudover gælder følgende begrænsninger i vores ansvar:

 • Virksomheden kan alene rejse krav mod ANSATTE og ikke mod en konsulent eller ansat. ANSATTE gør brug af eksterne såvel som interne konsulenter, juridiske konsulenter, jurister, advokater for varetagelse af ANSATTE service overfor Virksomheden.
 • ANSATTE kan ikke stilles til ansvar for rådgivning ydet af virksomhedens øvrige rådgivere og konsulenter. Det gælder også i tilfælde, hvor disse har anvendt ANSATTES services eller produkter.
 • Såfremt virksomheden får adgang til ANSATTES produkter, services eller HR-platform en beta-version, gratis eller gennem en rabat, accepterer virksomheden at hele eller dele heraf ikke fungerer i perioder. ANSATTE fralægger sig ethvert ansvar for brug af ANSATTE produkter, services eller HR-platform i form af en beta-version.
 • I intet tilfælde er ANSATTE erstatningsansvarlig for virksomhedens brug af HR-platformen eller ANSATTE øvrige produkter og services, herunder for tab af indtægter eller data, driftstab, driftsforstyrrelser eller lignende former for tab. ANSATTE garanterer ikke for oppetid.
 • ANSATTE kan ikke stilles til ansvar vedrørende overenskomst sager, såfremt virksomheden fejlagtig glemmer at informere ANSATTE om at de er underlagt en sådanne før behandling af de enkelte sager, dette selvom det måtte fremgå på virksomhedsprofilen i HR-platformen. Det er alene virksomheden, der skal oplyse ANSATTE omkring overenskomstforhold ved oprettelse af de enkelte sager.
 • ANSATTE kan ikke stilles økonomisk til ansvar, såfremt virksomheden ikke kan dokumentere et tab.

Webshop

 • Brug af dokumenter/vejledninger mv. fra webshoppen kan på ingen må erstatte konkret juridisk rådgivning. Ansatte.dk er ikke ansvarlig for tilrettelser og/eller ændringer heri såfremt de ikke efter endt udfyldelse er godkendt af Ansatte.dk’s personalejuridiske afdeling.

 

Fortrolighed og tavshedspligt

Alle oplysninger, der udveksles mellem ANSATTE og virksomheden skal behandles og opbevares fortroligt. Oplysningerne benyttes og offentliggøres kun som led i behandlingen af en eller flere eventuelle HR & Personalejuridiske sager. Udover hvad der må følge af sagens behandling, videregives oplysninger ikke til tredjemand, med mindre virksomheden har givet ANSATTE accept herpå.

Virksomheden er under ingen omstændigheder berettiget til at videregive hele eller dele af materiale eller kommunikation foretaget mellem virksomheden og ANSATTE.

Der er mellem virksomheden og ANSATTE aftalt en gensidig og ufravigelig tavshedspligt vedrørende alle elementer og enhver uoverensstemmelse mellem virksomheden og ANSATTE skal således løses diskret hvorved det for begge dermed er forbudt offentligt at redegøre for omstændigheder der direkte eller indirekte er en følge af HR-platformen, produkter eller services, som Forretningsbetingelserne ligger til grund for. Denne tavshedspligt omfatter enhver negativ offentlig omtale af virksomheden og ANSATTE eller af samarbejdet, uanset i hvilken form denne er fremsat og /eller offentliggjort.

Virksomheden og ANSATTE har aftalt en gensidig konventionalbod på kr. 5.000,00 pr. dag, hvor et sådanne brud omfattet af enhver uoverensstemmelse er offentligt tilgængelig, online eller på anden vis. Der skal betales konventionalbod fra den første dag bruddet på tavshedspligten er offentliggjort og indtil denne igen er blevet fjernet, begge dage inklusiv. Såfremt der er sket mere end ét brud, eller såfremt det samme brud er offentliggjort flere forskellige steder, beregnes der konventionalbod for hvert brud individuelt. Det er for spørgsmålet om tavshedspligten og betalingen af konventionalbod irrelevant, om indholdet af bruddet på tavshedspligten er faktuelt korrekt. Tavshedspligten og konventionalboden er alene gældende overfor den udfarende part. Den krænkede part, overfor hvem bruddet på tavshedspligten er begået, er således berettiget til at respondere på indholdet i bruddet på tavshedspligten, uden selv derved at bryde tavshedspligten. Det er en forudsætning herfor, at den krænkede parts responsum fjernes uden ugrundet ophold efter, at denne er blevet bekendt med, at bruddet på tavshedspligten er ophørt.

Lovvalg og værneting

Virksomhedens brug af ANSATTES HR-platform, produkter og services samt disse forretningsbetingelser er underlagt dansk lovgivning.

Enhver tvist, der måtte opstå omkring anvendelsen, skal afgøres ved Slagelse Byret.

XL-BYG Logo
S.H.U. ApS logo
Maxtel logo
Progressive logo
Paradiss ApS logo
Jysktelemarketing logo
Zigna logo
Risle logo