Få uden beregning

Gennemgået en af virksomhedens ansættelseskontrakter for at sikre overholdelse af danske lovgivning og dermed undgå krav og ubehagelige godtgørelser fra fagforeningerne

Kontrakt Icon

DET PERSONALEJURIDISKE

Vi hjælper daglig over 200 virksomheder over hele Danmark indenfor det ansættelsesretlige og sikrer dermed at de altid efterlever og er informeret omkring gældende lovgivninger og regler i henhold til deres medarbejdere.

Hvad enten der er tale om gennemgang af ansættelseskontrakter, hjælp til advarsler, opsigelser eller håndtering af personalejura generelt står vi klar til at hjælpe.

KRAV / GODTGØRELSE

Vi ser desværre ofte at virksomheder modtager krav om godtgørelse fra fagforeninger grundet ukorrekte og /eller manglende punkter i deres medarbejderes ansættelseskontrakt (ansættelsesbevis).

For det meste er der tale om forhold, som enten helt mangler eller ikke er korrekt udfyldte. Virksomheden kunne nemt have sparet penge ved at lade os gennemgå kontrakten og sikre at den er i overensstemmelse med gældende regler og nuværende lovgivninger, heraf de lovbestemte minimumskrav.

INDEHOLDER JERES ANSÆTTELSESKONTRAKTER OGSÅ DE 5 MEST ALMINDELIGE FEJL?

UDEN BEREGNING

Vi gentager succesen fra sidste år, ved at hjælpe danske virksomheder med en gennemgang af en af deres ansættelseskontrakter helt uden beregning. Vores normale timepris er 1.500,- ekskl. moms

Tilbuddet gælder resten af 2023 og indebære at hvis vi finder fejl/mangler i ansættelseskontrakten, så informeres virksomheden herom.

Ønsker virksomheden efter gennemgangen konkret eller yderlig rådgivning vil det medføre etablering af medlemskab eller betaling på timebasis.

FÅ STYR PÅ ANSÆTTELSESKONTRAKTEN

Udfyld skemaet og send os én af jeres ansættelseskontrakter – hvorefter I uden beregning vil modtage en mail omhandlende gennemgangen heraf.

Kampagnen omfatter gennemgang og overholdelse af minimumskrav for én ansættelseskontrakt pr. virksomhed (CVR nr.). Vi forbeholder os ret til at takke nej til enkelte kunder.
Information omkring overholdelse kan ske via mail eller telefonisk – Tidsforbrug iht. kampagnen sker uden beregning - dog maximal tidsforbrug i alt på 30 minutter.
Ønsker virksomheden konkret, individuel og mere dybdegående rådgivning medfører dette et aktivt medlemskab, hvilket dermed omfattes af vores rådgiveransvar og professionelle ansvarsforsikring med en forsikringssum på 2.000.000 kr. - Priser fra 263,-/mdr.

3 HURTIGE

Det er ikke et krav at en ansættelseskontrakt indeholder CPR nr. - Vi anbefaler altid at benytte medarbejderens fødselsdato i stedet for.

Det er arbejdets art der afgør om en ansat er funktionær eller ej – hvilket typisk er kontorarbejde, ledelsesmæssigt arbejde og klinisk og teknisk bistandsydelse.

Det er også et krav, at den ansatte arbejder 8 timer eller mere i gennemsnit om ugen. Man kan også aftale sig frem til, at funktionærlovens skal være gældende for den enkelte ansatte.

Vi ser desværre ofte at virksomheden forsøger at skrive samtykkeerklæringer ind i ansættelseskontrakterne, hvilket vi anbefaler ikke bør gøres.

Grunden hertil skyldes at en medarbejder har ret til at trække sit samtykke tilbage, hvorved virksomheden dermed vil skulle udfærdige ansættelseskontrakten igen – hvilket vil kunne give problemer.

FAQ
MEDLEMSKABET INDEHOLDER RÅDGIVERANSVAR, SAMT DÆKNING AF VORES PROFESSIONELLE ANSVARSFORSIKRING I HDI-GERLING MED EN FORSIKRINGSSUM PÅ 2.000.000 KR.