GDPR - Sikker mail

Datatilsynet har fra 1. januar 2019 indskærpet at alle email indeholdende fortrolige og /eller følsomme personoplysninger skal sendes krypteret til andre virksomheder og /eller privatpersoner.

Ved at benytte understående mailformular sendes mailen via vores RSA 2048 Bits SSL-certifikat forbindelse, hvorved personoplysningerne sendes krypteret og efter gældende lovgivning.

2048 kryptering

Hvilket skal sendes krypteret?

Forordningen beskriver ikke på samme måde, som f.eks følsomme personoplysninger, hvad fortrolige oplysninger udgør - men her må påtænkes oplysninger du ikke selv umiddelbart ønsker delt med alle.

Heraf f.eks netbank, arbejds-, uddannelses- og ansættelsesmæssige forhold, familieforhold, selvmordsforsøg og ulykkestilfælde, samt indtægts- og formueforhold.

Strafbare forhold (§8)

Oplysning om, at en medarbejder har begået (eller er politianmeldt for) et strafbart forhold Oplysning om overtrædelse af lovgivningen, uden at det har udløst (eller kan udløse) et egentligt strafansvar, men evt. andre sanktioner, f.eks. rettighedsfrakendelse. Oplysninger på straffeattest eller børneattest

CPR nr. (§11)

Identifikationsnummer 10 cifre.

Følsomme oplysninger – udtømmende (Art 9)

Helbredsoplysninger, Seksuelle forhold eller seksuel orientering, Race, Etnisk oprindelse, Politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, Fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, Genetiske data, Biometriske data.

Maks filstørrelse pr. fil er 16 MB
XL-BYG Logo
S.H.U. ApS logo
Maxtel logo
Progressive logo
Paradiss ApS logo
Jysktelemarketing logo
Zigna logo
Risle logo