Få styr på GDPR?

Lovpligtig fortegnelse (Art.30), Risikovurdering, Dataansvar,
Passende sikkerhedsforanstaltninger, Tilsyn med databehandlere,
GDPR Awareness, Logbog over sikkerhedsbrud, dokumentationspligt...
GDPR Compliance

Vores professionelle forsikring dækker GDPR-relaterede bøder!
Kontakt os på 7171 2200
GDPR Compliance

Få 14 dages gratis prøveperiode på GDPR-systemet & 30 min. uforpligtende GDPR-rådgivning. Kontakt os på 7171 2200
GDPR Compliance Certifikat Mærke

Efter udarbejdelse af inspektionsrapporten kan virksomheden vælge at modtage et GDPR Compliance Certifikat Mærke til fremvisning på hjemmesiden og i virksomhedens markedsføringsmateriale.
GDPR interim assistance aftale

Hent et eksempel af vores GDPR interim assistance aftalen og se hvor nemt virksomheden kan blive & forblive GDPR Compliant.

Nemt og overskueligt

Vi har siden 2018 hjulpet store som små virksomheder med GDPR. Dengang blev alt mappestruktureret, hvilket i dag heldigvis gøres langt nemmere og mere overskuelig ved anvendelse af et IT-system.

Vi har indgået et samarbejde med en leverandør af et GDPR-system, hvor du nu har mulighed for at få en 14 dages gratis prøveperiode, ved at rette henvendelse til os.

Prisen for anvendelse af det eksterne IT-systemet er 4.900 kr./år ekskl. moms, men du er på ingen måde forpligtet til efter prøveperioden at anvende systemet. GDPR-systemet vil dog gøre det nemmere at få et struktureret overblik over opgaverne og de efterfølgende løbende kontroller, hvilket kan give virksomheden en økonomisk besparelse i anvendt timeantal for at forblive GDPR-Compliant.

Hvad enten du ønsker at anvende vores delservice, hvor du hjælpes i gang og undervejs får målrettet GDPR sparring for netop din virksomhed eller om du ønsker, at vi håndterer hele opgaven som GDPR-ansvarlig ift. vores GDPR interim assistance aftale er helt op til dig. Bare det fælles mål er, at virksomheden bliver GDPR-Compliant.

Lad os hjælpe med,

 • Kortlægning af systemer/arkiver indeholdende persondata
 • Opdeling af datatyper, herunder almindelige og personfølsomme
 • Risikovurdering og analyse af IT-systemer/arkiver indeholdende persondata
 • Udarbejdelse af den lovpligtige interne fortegnelse (Art. 30)
 • Overblik over databehandlere og de enkelte databehandleraftaler
 • Udarbejdelse af sikkerhedspolitik og andet relevant dokumentation
 • Dokumentation for overholdelse af lovgivningens principper
 • Overblik over registrering af alle opstået hændelser/sikkerhedsbrud
 • GDPR awareness for virksomhedens medarbejdere (Awareness pakke købes separat)
 • Vise hvordan håndtering af indsigtsbegæring fra kunder virker
 • Opsætning af systematiserede kontroller for at forblive GDPR Compliant

Implementering af GDPR foretages internt af virksomheden

Priser

Timepris: 1.500,-

Rådgivningspakke 1

4 timers GDPR-rådgivning – fysisk, online eller i et mix

Pris 4.995,-

Rådgivningspakke 2

8 timers GDPR-rådgivning – fysisk, online eller i et mix

Pris 9.990,-

Obs: Rådgivningspakke timer skal forbruges senest 6 mdr. efter købsdato. Kørsel takseres efter statens takst ved fysiske møder

Awareness pakke

PowerPoint slide og quiz i håndtering af Passwords, Persondata og Phishing.
Plakater med 3 gode spørgsmål, Følsomme persondata, lock PC og Phishing
Quiz til medarbejdere med 12 spørgsmål, inkl. svarskema
GDPR-håndbog - IT-sikkerhed og behandling af personoplysninger i virksomheden (Word-skabelon, du selv tilretter)

Pris 3.500,-

Inspektionsrapport

Som databehandler skal virksomheden alt efter hvad der står oplyst i databehandleraftalen (DPA) årligt have udarbejdet dokumentation for overholdelse af GDPR, som efterfølgende kan udleveres til den dataansvarlige. Dokumentation for overholdelse udgør enten en ISAE3000, ISAE3402 eller en anden anerkendt standarderklæring, ISO27001-certificering eller udarbejdelse af en Inspektionsrapport.
Udarbejdelse heraf bør foretages af en ekstern tredjepart.

Er virksomheden ikke databehandler kan det stadigvæk være en fordel udadtil at kunne fremvise dokumentation for at virksomheden er GDPR Compliant via f.eks. en Inspektionsrapport.

Vi har specialiseret os i udarbejdelse af Inspektionsrapporten, som vil afdække de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der måtte være i virksomheden. Tilsynet udføres via online samtaler, skriftligt informationsindsamling, evt. virksomhedsinspektion samt fremvisning af dokumentationsmæssige forskrifter såsom Art. 30 fortegnelse og diverse virksomheds- og slettepolitikker.

Pris 39.000,-

Inspektionsrapporten er inkluderet i vores GDPR interim assistance aftale.

Tilsynsrapport

Som dataansvarlig kan virksomheden ved egenkontrol få udarbejdet en tilsynsrapport af os som værende en ekstern part. Tilsynsrapporten vil overfor kunderne synliggøre at virksomheden har styr på de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Tilsynet udføres via online samtaler, skriftligt informationsindsamling, evt. virksomhedsinspektion samt fremvisning af dokumentationsmæssige forskrifter såsom Art. 30 fortegnelse og diverse virksomheds- og slettepolitikker..

Pris 19.000,-

Tilsynsrapporten er inkluderet i vores GDPR interim assistance aftale.

Både udarbejdelse af inspektions- og tilsynsrapporten forudsætter at virksomheden forud herfor er GDPR-Compliant. Er dette ikke tilfældet vil virksomheden skulle blive det, da rapporten ellers ikke kan udarbejdes.


Kontakt os uforpligtende på 7171 2200

Lad os kontakte dig

Skemaet sendes via vores RSA 2048 Bits SSL-certifikat forbindelse, hvorved personoplysninger sendes krypteret og efter gældende lovgivning.

Big Arrow

Professionel ansvarsforsikring

SOM KUNDE ER DU DÆKKET AF VORES PROFESSIONELLE FORSIKRING MOD GDPR-RELATEREDE BØDER


XL-BYG Logo
S.H.U. ApS logo
Maxtel logo
Progressive logo
Paradiss ApS logo
Jysktelemarketing logo
Zigna logo
Risle logo